خرید زندگی

آرشیو مطالب : خیریه

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی تاكید كرد

نیاز به سیاستگذاری كارآمد برای تحقق همه ابعاد عدالت اجتماعی

نیاز به سیاستگذاری كارآمد برای تحقق همه ابعاد عدالت اجتماعی

مبلغ قراردادهای كریس رونالدو

مبلغ قراردادهای كریس رونالدو

توضیحات وزارت كشور درباره بازداشت اعضای جمعیت امام علی(ع)

توضیحات وزارت كشور درباره بازداشت اعضای جمعیت امام علی(ع)
رییس كمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران تاكید كرد:

لزوم اصلاح پهنه پادگان ها در بازبینی طرح تفصیلی

لزوم اصلاح پهنه پادگان ها در بازبینی طرح تفصیلی
در حاشیه بازدید حناچی و ربیعی از موسسه های خیریه رعد و بهشت امام رضا (ع) مطرح شد

پیشنهاد معلولان به حناچی برای مشاركت در مناسب سازی معابر

پیشنهاد معلولان به حناچی برای مشاركت در مناسب سازی معابر

سكونت بیشتر از ۵۰ درصد شهروندان مركز شهر تهران در بافت فرسوده

سكونت بیشتر از ۵۰ درصد شهروندان مركز شهر تهران در بافت فرسوده
معاون شهردار تهران خبر داد:

مناسب سازی یك سرای محله در هر منطقه برای افردا دارای معلولیت

مناسب سازی یك سرای محله در هر منطقه برای افردا دارای معلولیت

كمك به تحصیل ۳۰۰۰ كودك نیازمند در مناطق محروم

كمك به تحصیل ۳۰۰۰ كودك نیازمند در مناطق محروم
با حكم وزیر رفاه؛

قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی شد

قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی شد
معاون سازمان امور اجتماعی كشور خبر داد

لغو مجوز ۱۷ سمن از ۹۱ تابحال

لغو مجوز ۱۷ سمن از ۹۱ تابحال

اجرای طرح جمع آوری پسماند خشك جهت خرید ویلچر

اجرای طرح جمع آوری پسماند خشك جهت خرید ویلچر

نامه شهرداری تهران به اوقاف برای توقف تخریب قبور قدیمی امامزاده عبدالله

نامه شهرداری تهران به اوقاف برای توقف تخریب قبور قدیمی امامزاده عبدالله
خریدزندگی

خرید زندگی