خرید زندگی
معاون محیط زیست تهران:

اصلاح موانع دست و پاگیر تولید ضروری ست

اصلاح موانع دست و پاگیر تولید ضروری ست

به گزارش خرید زندگی معاون فنی محیط زیست استان تهران ضمن بیان اینكه اصلاح موانع دست و پاگیر تولید ضروری ست، اظهار داشت: اصلاحیه مصوبات مربوط به استقرار و كارهای صنعتی در محدوده 120 كیلومتری تهران، هم اكنون منتظر تصویب درشورای برنامه ریزی استان و ارسال به هیات دولت و كمیسیون زیربنایی دولت می باشد.به گزارش خرید زندگی به نقل از ایسنا مهرداد كتال محسنی اضافه كرد: مقرر شده این اصلاحیه با امضای انوشیروان محسنی بندپی - استاندار تهران - به دفتر رئیس جمهوری و هیات دولت ارسال شود، اظهار داشت: این اصلاحیه در صورت تائید و مصوب شدن در مجلس شورای اسلامی می تواند به كاهش بسیاری از مشكلات و دغدغه های محیط زیستی تولیدكنندگان و صنعتگران مستقر در شهركهای صنعتی منجر شود.

وی افزود: باآنكه احتمال اجرایی شدن این فرآیند از مدت ها پیش بعنوان یك ایده مطرح بود اما تحقق آن در چارچوب اصلاحیه جدید، صرفا با نگاه لطمه شناسی مدیران ارشد سازمان های صنعت، معدن و تجارت و محیط زیست استان تهران پیگیری و پیشنهاد شده است.

معاون فنی حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به علل و انگیزه های تهیه و عرضه این اصلاحیه جدید اظهار داشت: تعداد مخالفت ها و زمان پاسخگویی به درخواست های زیست محیطی عموما بسیار زیاد و چالش برانگیز است.

كتال محسنی اضافه كرد: از اواخر سال ۹۵ در محیط زیست استان تهران، لزوم یك لطمه شناسی جدی در ارتباط با استقرار و جانمایی فعالیتهای صنعتی و تولیدی از دیدگاه محیط زیستی حس شد و متوجه شدیم كه انجام مطالعات صرفا تئوریك و آرمان گرایانه در این حوزه به تنهایی كافی نیست و به شكلی رفتن به كما و خاك خوردن این تفكرات و طرح ها است.

وی با اشاره به اینكه برای اصلاح امور مرتبط در استان تهران چاره ساده را پس از مدتی در این دیدیم كه با كمك همكاران و دیدگاه های مدیران و دستگاه های ذیربط و ادارات محیط زیست شهرستان ها در چارچوب نشست های گوناگون به لطمه شناسی جدی این مقوله بپردازیم، خاطرنشان كرد: این امور صرفنظر از اینكه فرایندها چه به صورت صدور مجوز برای استقرار و جانمایی واحدها و یا تجدید فعالیتهای تولیدی و صدور پروانه های بهره برداری و غیره باشد یا نه به صورت ویژه در دستور كار ما قرار گرفت.

كتال محسنی افزود: برپایه مطالعات و ارزیابی های انجام شده در تهران و در سال۹۵ انجام این بررسی ها حكایت از ۴۹ الی۵۰ درصد مخالفت با استعلام های محیط زیستی بوده است.

معاون فنی حفاظت محیط زیست استان تهران اضافه كرد: به همین علل با آغاز بررسی های جدید و اقدامات اصلاحی متوجه یك سری تمهیدات در قالب قوانین و مقرراتی شدیم كه خط قرمز ماست و در واقع در این مرحله نمی توانیم قانون را دور بزنیم و یا نادیده بگیریم و باید در این چارچوب حركت نماییم.

كتال محسنی با اشاره به اینكه در چنین حالتی از سال ۹۵ تا حدود چندماه قبل با حداكثر تلاش و به كارگیری یك سری اصلاحات و مكانیزم های صحیح و درست در چارچوب همان قوانین قبلی، روند آماری مخالفت های محیط زیستی را به حدود ۲۱ تا ۲۵ درصد كاهش دادیم، اظهار داشت: روند رسیدگی به پاسخ استعلامات یاد شده در این مقطع به حدود سه هفته و در نهایت به یك ماه كاهش پیدا كرد و در ادامه آن پس از مدتی دریچه دیگری را به نام اصلاح قوانین و مقررات و ضوابط باز كردیم و در دستوركار قرار دادیم.

وی با اشاره به اینكه هدف این مرحله حذف ضوابط زائد و دست و پاگیر بود و در واقع اعمال این ضوابط نه تنها خدمت به جامعه و مردم نبود بلكه مضر به حال رونق تولید و اشتغال نیز بود، خاطرنشان كرد: این موارد هیچ كمكی به محیط زیست و تولید نمی كرد و پس از شناسایی و دسته بندی در نشست های گوناگون با دستگاه های ذیربط در كارگروه ستاد رونق تولید و رفع موانع سرمایه گذاری استان تهران و اتاق بازرگانی تهران به صورت اصلاحیه عنوان شد و به تائید رسید.

كتال محسنی افزود: حالا منتظر تصویب در شورای برنامه ریزی استان سپس ارسال پنج مورد پیشنهادات به هیات دولت و كمیسیون زیر بنایی و یك مورد هم به مجلس شورای اسلامی هستیم.

معاون فنی حفاظت محیط زیست استان تهران همچون مواردی كه در این طرح مد نظر قرار گرفته است را اصلاحیه ماده ۱۱ قانون هوای پاك و محدودیت های اعمال شده مربوط به محدوده ۱۲۰كیلومتری تهران برای استمرار فعالیتهای صنعتی قانونی در این محدوده ذكر كرد و اظهار داشت: در چارچوب اصلاحیه ما پیشنهاد دادیم واحدهای تولیدی مستقر در شهرك های صنعتی مصوب كه كلیه ضوابط محیط زیست را رعایت كرده اند دیگر احتیاج به استعلام مجدد برای ستاندن مجوز راه اندازی و طرح توسعه از محیط زیست ندارند و فقط تائید محیط زیست برای صدور پروانه بهره برداری آنها كافی است.

وی این بند از اصلاحیه را خدمتی بزرگ به محیط زیست دانست و اظهاركرد: در این چارچوب تمامی طرح ها همچون بحث ساماندهی، بحث صنایع نو و فعالیتهای دانش بنیان و های تك نیز مد نظر است.

كتال محسنی با اشاره به اینكه در تمام این موارد، مناطق شناخته شده دارای كاربری صنعتی مصوب، مورد قبول است، اظهار داشت: بعنوان مثال صنعت مواد غذایی ممنوعیت شعاع ندارد اما با عنایت به اینكه در تمامی دشت های ممنوع، ذخایر آب زیر زمینی كافی نیست و بعلاوه صنایع غذایی، آب بر و دارای پسماند نیز هستند، سفارش كرده ایم كه صنایع كم آب بر و فاقد آلودگی را كه مشكلات محیط زیستی ندارند و در عین حال نیاز مردم است ولی از طرفی ممنوعیت شعاع دارند را جایگزین نماییم.

معاون فنی حفاظت محیط زیست استان تهران تصریح كرد: در این حیطه، اگر محدودیت های قانونی وجود دارد، باید رفع و اصلاح گردد و این تغییر و تجدید نظر در اصلاحیه به صورت مشهود اعلام شده است.

وی عرضه و توجه به این پیشنهادات را در جهت مستنثنی كردن شهرك های صنعتی مصوب، ضروری دانست و اظهار داشت: خروج این واحدها از ممنوعیت و محدودیت های شعاع ۱۲۰كیلومتری در چارچوب پیشنهادات اصلاحی قابل بررسی است.

كتال محسنی تحقق این امور را همان اصلاحاتی دانست كه هم اكنون در استان های همجوار البرز، سمنان، قم و مركزی انجام شده است و اظهار نمود: نباید در این ارزیابی ها برای شهرك های صنعتی استان های همجوار با شهرك های صنعتی استان تهران تفاوت قائل شد چونكه این كار به هیچ وجه عقلانی و كارشناسی نیست.

معاون فنی حفاظت محیط زیست استان تهران به عرضه یكسری پیشنهادات برای اصلاح قانون حتی در مورد واحدهای تولیدی خارج از شهركهای صنعتی مصوب نیز اشاره نمود و اظهار داشت: اگر بنا به شرایط روز، نیاز است كه این واحدها در زنجیره تولید با كمی تغییرات قرار گیرند و یك سری محصولات جدید هم تولید كنند باز هم قابل توجیه است كه این مجوزها را صادر نماییم.

وی در مورد صدور مجوز تولید برای محصولاتی كه در جهت تكمیل زنجیره تولید واحدها است، اظهار داشت: بعنوان مثال، تولید ظروف پت و پلاستیكی برای كارخانجات صنایع مختلف كه هم اكنون در دایره ممنوعیت شعاع است و با آن مخالفت می شود در اصلاحیه موصوف مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم با موافقت هیات دولت این گروه صنایع بتوانند برای بسته بندی محصولات خودشان از این ظروف تولید كنند.

كتال محسنی افزود: در واقع این مشكلات و تنگناها را در محیط زیست استان تهران از مدت ها پیش رصد كرده ایم و تلاش ما برای حل مشكلات اجرائی در قالب ملاحظات محیط زیستی و عمل به قانون است.

به اعتقاد وی، با اجرایی شدن این پیشنهادات یقینا موانع دست و پاگیر برطرف خواهد شد بعلاوه این امر در جهت ساماندهی صنایع و نوسازی و مدرنیزه كردن صنایعی كه توجه به تكنولوژی پاك و های تك دارند، است و آلودگی ها را به مراتب می كاهد و از سویی تحولی عمده در صنایع استان تهران ایجاد خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، معاون فنی حفاظت محیط زیست استان تهران در عین حال كار محیط زیست را منطبق با معیارها و استانداردها دانست و اظهاركرد: نوع نگاه محیط زیست نظارتی است و این نگاه با نگاه توسعه ای اقتصادی ها متفاوت می باشد و در واقع ما نظارت را برای سالم سازی محیط و زندگی بهتر مردم انجام می دهیم.

منبع:

1398/09/16
23:54:11
5.0 / 5
4171
تگهای خبر: تولید , خدمت , دولت , زندگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
خرید زندگی