خرید زندگی
لاریجانی در ششمین اجلاس شورای عالی استان ها:

قرص و محكم و با نگاه امیدوارانه كار كنید

قرص و محكم و با نگاه امیدوارانه كار كنید

خرید زندگی: رئیس مجلس شورای اسلامی با تاكید بر این كه «پیگیری امور با نگاه واقع بینانه و امیدوارانه نیاز امروز كشور است» اظهار داشت: ما امروز به علت شیطنت های آمریكایی ها با اوضاع عادی در كشور مواجه نیستیم؛ بنابراین باید درباره تامین منابع پایدار در حد تحمل تصمیم گیری كرد.به گزارش خرید زندگی به نقل از ایسنا، علی لاریجانی در ششمین اجلاس شورای عالی استان ها خطاب به نمایندگان حاضر در این اجلاس از شهرداری ها و شوراهای شهر و روستا از سراسر كشور، اظهار نمود: كارهای تان را با نگاه منفی دنبال نكنید، این تصور در كشور حاكم نیست كه به شوراها كم توجهی شود. شوراها امتداد كار مجلس هستند. نقش شما در مناطق و استان ها بسیار اهمیت دارد؛ بنابراین لازم است كارها را توام با نگاه واقع بینانه و امیدوارانه دنبال كنید كه این نیاز امروز كشور است.

وی با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی اظهار داشت: در این جلسه مواردی در مورد تغییر قانون درباره شوراها عنوان شد. در این باره پیش از عرضه هر طرحی با شورای نگهبان صحبت كنید تا پس از دریافت تقصیر شورای نگهبان مجلس وارد بررسی آن طرح شود.

وی با بیان این كه «در شرایط فعلی نیازمندیم كه بخش هایی از موقعیت شهری به شوراها داده شود»، اضافه كرد: حتی اگر بتوان سیطره كارها را به مردم سپرد و دیوان سالاری را كاهش داد به نفع كشور است، البته این مورد احتیاج به گفت وگو دارد تا بحث جا بیفتد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاكید بر این كه: با نگاه مایوسانه كار نكنید»، اظهار داشت: اكنون باید قرص و محكم و با نگاه امیدوارانه كار شود. این تلقی هم نباید شود كه كسی می خواهد جایگاه شوراها را كم كند چون این تلقی غلط به كار شما صدمه می زند.

وی با بیان این كه «حتما از شورای عالی استان ها برای بررسی طرح ها و لوایح مرتبط در كمیسیون ها و صحن مجلس استفاده می شود»، اظهاركرد: در این جلسه عنوان شد كه برخی طرح ها و لوایح شورای عالی استان ها در مجلس مانده و مورد بررسی قرار نگرفته است در توضیح باید این نكته را بیان كرد كه رسمی در مجلس است كه پس از هر دوره مجلس دولت در نامه ای لوایحی كه برایش اولویت دارد را اعلام می كند و مجلس مجددا وارد بررسی آن می گردد. بنابراین شما هم در نامه ای طرح های مورد نظرتان را به ما اعلام كنید تا آن را بررسی نماییم.

وی درباره تامین منابع پایدار برای شوراها و شهرداری ها هم اظهار داشت: ما هم اعتقاد داریم كه باید منابع پایدار برای شهرداری ها تولید شود، اما این منابع باید ساختار معقول داشته باشد. ما اكنون با شیطنت های آمریكا با اوضاع عادی در كشور مواجه نیستیم؛ بنابراین باید در حد تحمل تصمیم گیری كرد. این اصل باید در نظر گرفته شده و شهرداری ها به دنبال تامین منابع برای خود باشند.
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره مبحث سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: هنوز بررسی مجلس درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده تمام نشده است؛ بنابراین اگر شوراها و شهرداری ها پیشنهاداتی دارند اعلام نموده تا آن را لحاظ نماییم.
وی با تاكید بر این كه «تغییر بودجه كار سختی است»، بیان كرد: ساختار بودجه كشور بیمارگونه است. حجم بودجه جاری نسبت به بودجه عمرانی خیلی زیاد است كه با تلاطم ها سهم بودجه عمرانی بیشتر كاسته می شود. جدا از آن كه بخش دیوانی كشور هم فربه شده و فشار به آبادانی می آورد. در سال های قبل مقداری از كسری ها با استفاده از فروش شركت ها جبران می شد كه فروش به اتمام رسید و آخرش هم چیزی نماند. اكنون به سمت اوراق مشاركت روی آوردند كه روش معقولی هم نیست.
وی توضیح داد: سیر تكاملی در اوراق مشاركت می تواند در آینده دولت را زمین گیر كند چون منابع مصرف شده و بازپرداخت هم زمان بر است. از آن طرف صندوق های بازنشستگی نیازمند كمك هستند. سعی كردیم امسال اتكای صندوق ها به بودجه كاهش پیدا كند، به همین ساز و كاری تدوین شد تا سرمایه گذاری جدی در صندوق های تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و كاركنان رسمی كشور صورت گیرد. امیدواریم ظرف سه یا چهار سال آینده وابستگی این صندوق ها به بودجه قطع شود كه امسال با دولت در حال ساماندهی این كار هستیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در عین حال اظهار داشت: با این وجود اكنون منابع زیادی برای بازنشستگان داده شده كه كافی هم نیست. با عنایت به این شرایط سفارش می كنم كه شهرداری ها و شوراها نسبت به خلق اعتبارات نو و كاهش وابستگی به بودجه اقدام نمایند. معتقدم اداره كشور باید ابتكارات نو همراه باشد؛ بنابراین اگر از استعداد و تجربه خوب و تخصص های خوب برخوردارید، وظیفه ملی آن است كه از ابتكارات نو استقبال شود چون نتیجه آن كاهش بودجه عمومی كشور است.
وی اظهار داشت: اگر می خواهید ایران استوار بایستد و آینده بهتری برای كشور رقم خورد، باید ساختار دیوانی كشور كوچك تر شود و اتكا به بودجه جاری كاهش پیدا كند. همینطور فضا برای كارهای عمرانی و آبادانی كشور بازتر شود، چون وقتی حدود 300 میلیارد تومان باید برای بودجه جاری مصرف شود، دیگر فضای تنفسی برای كار عمرانی باقی نمی ماند.
وی با بیان این كه «دولت دیگر تحمل اوراق بیش از میزان فعلی را ندارد»، اضافه كرد: با عنایت به شرایطی كه در آن قرار داریم، شهرداری ها باید بتوانند در آینده منابعی برای خود تامین كنند. با این وجود ما می توانیم زمینه را جهت استفاده شهرداری ها از اوراق بیشتر فراهم نماییم، لازمه آن این است كه منابع اوراق به سمتی رود كه پروژه های ثروت زا اجرایی شود. ما از این رویكرد حمایت می نماییم چون نتیجه آن جذب نقدینگی است.
رئیس قوه مقننه با این سفارش كه «شهرداری ها و شوراهای شهر از فاینانس استفاده حداكثری كنند»، اظهاركرد: با بعضی از كشورها كه مراوده داریم باید زمینه استفاده از فاینانس را فراهم نمود كه به نفع كشور است. این مهم برای پروژه هایی همچون مترو و یا مبحث گردشگری ضروری می باشد. مجلس و دولت هم از آن حمایت می كنند.
وی با بیان این كه «شوراها باید ارتباطات قوی مردمی داشته باشند»، اظهار داشت: البته این ارتباطات نباید در حد حرف باشد، بلكه باید فرمول هایی برای حل مشكل هم عرضه شود. روز گذشته رهبری سفارش هایی برای مجلس داشتند كه برای شما هم كارگشاست، چون شوراها امتداد قانون گذاری هستند. ایشان نكات مهم و كلیدی برای كل كشور و مجلس مطرح كرده كه باید مورد توجه قرار گیرد.
وی داشتن اولویت ها برای كشور در شرایط فعلی را مهم خواند و اظهار داشت: تاكید رهبری بر روی اولویت های اقتصادی بود كه باید سمت گیری آن به سمت مستضعفین باشد.
لاریجانی با اشاره به اقدامات شوراهای هماهنگی قوا اظهار داشت: ما در این شورا تكلیف كردیم كه اختیارات متمركز به استان ها بدهیم، این كار در حیطه دولت می باشد كه نتیجه دادن اختیارات به استان ها حل شدن راحت تر مشكلات مردم است، موضوعی كه در شرایط فعلی ضروری می باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این كه «باید از صنعت توسعه ساختمان گام های بلندتری برداشت»، خاطرنشان كرد: اقداماتی در سال های گذشته انجام شده كه دولت جدید به نحو دیگری آن را پیش می برد، اكنون زمینه حركت قوی شده اما برای قوی تر شدن باید تمهیدات دیگری اندیشیده شود نمونه آن در كار شهرداری هاست. اكنون اگر كسی بخواهد ساختمان سازی كند در زمان های ابتدایی آن قدر از او پول می گیرند كه فرد دچار ركود می شود، حال این كه می توان این منابع را مستمرا در طول سالیان مختلف گرفت.
وی همینطور با تاكید بر ضرورت آشنایی كافی اعضای شوراهای شهر و روستا به قوانین، اظهار نمود: در این باره لازم است شورایعالی سازمان ها دوره های آشنایی با قوانین را برگزار كنند تا مشكلی برای اعضای شوراها به علت عدم اشراف كافی به قوانین وجود نیاید.
وی با بیان این كه «شهرداری ها یكی از دستگاه هایی هستند كه شكایت زیادی از آن ها می شود»، بیان كرد: سفارش می كنم كه شوراهای شهر و شهرداری ها به این شكایات رسیدگی كنند نه این كه مردم به قوه قضاییه و دولت شكایات خویش را ببرند. بهتر است در خود شوراها و شهرداری ها بخشی برای رسیدگی به شكایات گذاشته شود. شورای عالی استان ها هم به این موارد رسیدگی نماید، چون این اقدامات سبب افزایش مقبولیت مردم نسبت به شوراها می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشكیل هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس بنا به سفارش مقام معظم رهبری اظهار داشت: سفارش می كنم شما هم چنین ساختاری در شوراها برای نظارت بر كار خود درست كنید، سبب می گردد دخالت دیگران در كارتان از بین رفته و صیانت از افراد شوراها بیشتر شده تا بعدا گرفتار نشوند، این ساختار در شورای عالی استان ها تولید شود.1397/04/01
12:17:17
5.0 / 5
4279
تگهای خبر: تولید , دولت , ساخت , شهرداری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
خرید زندگی