خرید زندگی
الهام فخاری مطرح كرد

اقدامات صورت گرفته درزمینه تهران، شهر كودك ناظر برزیرساخت ها بوده

اقدامات صورت گرفته درزمینه تهران، شهر كودك ناظر برزیرساخت ها بوده

به گزارش خرید زندگی عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: اقدامات انجام شده در زمینه تهران، شهر كودك بیشتر ناظر بر زیرساخت ها بوده است.به گزارش خرید زندگی به نقل از مهر، الهام فخاری عضو كمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در نشست خبری قبل از ظهر امروز كه در گنجینه اسناد ملی برگزار شد، بعنوان مسئول كمیته اجرایی "تهران، شهر كودك" اظهار داشت: تهران همچون پایتخت هایی است كه در سال ۸۹ – ۸۸ به الگوی شهر دوست دار كودك پیوسته و در سال ۹۴ بوسیله مصوبه شورای شهر تهران برنامه اجرایی شهر دوستدار كودك توسط شهردار وقت ابلاغ گردیده است.
وی اضافه كرد: اعتبار مرحله اول برنامه اجرایی تا تابستان سال ۹۷ بود كه به انتها رسیده و ما در ابتدای مرحله دوم این طرح هستیم.
فخاری با اشاره به اینكه برمبنای مصوبه، دو كمیته برای تهران، شهر دوستدار كودك طراحی شده است، اظهار داشت: ابتدا كمیته اجرایی كه باید یك عضو از اعضای كمیته فرهنگی در آن قرار داشته باشد و دیگری كمیته نظارت كه شامل اعضای شورای شهر از كمیسیون های مختلف هستند.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینكه آنچه باید انجام می شد شامل محورهای مختلفی بود، اضافه كرد: بعنوان مثال زیرساخت های شهری، همكاریهای اجتماعی، مشاركت های مدنی، تعامل ها و... باید در این كمیته ها دیده و بررسی می شد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: در دوره شورای سوم شاهد برگزاری یك جلسه، در شورای چهارم یك جلسه و در دو سالی كه شورای پنجم مستقر شده این كمیته سه جلسه رسمی و ۱۰ جلسه هم اندیشی و تدوین راهبردهای نظارتی با فعالان و متخصصان برگزار كرده است.
فخاری افزود: بنظر می رسد اقدامات صورت گرفته در زمینه تهران، شهر كودك بیشتر ناظر بر زیرساخت ها بوده است، اظهار داشت: مناسب سازی محوطه بازی، تعمیر وسایل، كم خطر كردن آنها و... همچون این اقدامات است اما در محورهای تعامل اجتماعی، مشاركت مدنی و فعالیت های محلی نیاز به كار بیشتری داریم.
این عضو شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به بازگشایی مركز پیام بعد از دو سال اظهار داشت: اولویت ما در مركز پیام ارائه خدمات سلامت و همكاری بین نهادی است ضمن اینكه توافقات خوبی با بیمارستان های محدوده منطقه ۱۱ و ۱۲ صورت گرفته تا در زمینه غربالگری و نظام ارجاع برای درمان و پوشش محله همكاری كند.
وی اضافه كرد: نگاه ما در بخش اول سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و در بخش دوم مهارت آموزی است و اگر طبق برنامه متناسب با این دو فاز پیش برویم می توانیم اقدامات ویژه ای برای كودكان و زنان تعریف نماییم.
فخاری تاكید كرد: معتقدیم مركز پیام متعلق به مردم محله بوده و ما این مركز را بار دیگر به مردم بازگرداندیم.
وی با اشاره به تفاوت مركز پیام و بهاران اظهار داشت: برمبنای دستورالعمل، مجموعه بهاران وظیفه توان افزایی و مهارت آموزی را برای افراد بهبودیافته دارد نه معتادان پس مركز پیام، مجموعه بهاران نیست.
این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سؤال دیگری درباره اظهارات استاندار تهران درباب واگذاری مراكز بهاران به بهزیستی اظهار داشت: ما نشست های كاری و حقوقی بسیاری با مجموعه های مختلف برگزار كردیم و روال كار ما این بوده كه مسائل كاری و حقوقی را قبل از آنكه به نتیجه برسد رسانه ای نكنیم.
فخاری اشاره كرد: استاندار تهران دیدگاه های خودرا بیان كرد اما ما پاسخ حقوقی به اظهارات ایشان داریم.
وی با اشاره به ماده ۸۸ قانون اظهار داشت: شهرداری موظف است در سوژه آسیب، همكاری كند. این همكاری به این معنا نیست كه ساختمان های خودرا به مجموعه های دیگر واگذار كند.
این عضو شورای شهر تهران تاكید كرد: نكته دیگر این است كه این به آن معنا نیست كه شورا و شهرداری از انجام وظایف خود طفره رفته اند. شهرداری فراتر و بسیار بیشتر از دیگر دستگاه ها متناسب با احكام بالادستی كار كرده و اقدامات این دستگاه نیز بسیار مؤثر بوده است.
فخاری اشاره كرد: ما متوجه نگرانی استاندار نسبت به مسائل اجتماعی هستیم اما تاكید می نماییم اگر مقرر است كاری صورت گیرد از مجرای قانونی باشد؛ در این زمینه هم هنوز لایحه ای از شهرداری به شورا نیامده كه ما آنرا بررسی نماییم.
الهام فخاری در پاسخ به سؤالی درباره تعداد كودكان زباله گرد توضیح داد: مسأله زباله گردی سوژه پنهانی است و در واقع بچه ها در محوطه های پنهان نگهداری می شوند و آمار ضد و نقیضی در این زمینه وجود دارد، قسمتی از آمار از طرف فعالان مدنی و بخشی دیگر از طرف وزارت كشور و دستگاه های مسئول شورای اجتماعی اعلام می شود. برخی معتقدند كودكان زباله گرد، اتباع غیرایرانی هستند و برخی دیگر اعلام می كنند كه تعداد زیادی از آنها را اتباع ایرانی می سازند.

وی با اشاره به اینكه در سوژه زباله گردی قسمتی از سوژه در رابطه با بهره كشی از كودكان كار به مدیریت شهری مربوط می شود اشاره كرد: در این زمینه بهتر است تا هر چه سریع تر طرح جامع مدیریت پسماند به نتیجه برسد و گرفتار روند مطالعات طولانی نشود. مدیریت شهری در این زمینه دارای خدمات پایه بوده و نباید اجرای این طرح بیشتر از این طول بكشد.
حضور ۱۲ هزار كودك خیابانی در محدوده تهران

رئیس كمیته اجتماعی شورای شهر تهران درباره تعداد كودكان زباله گرد اظهار داشت: درباره تعداد این كودكان آماری وجود ندارد اما برمبنای آمارهای اعلام شده بیشتر از ۱۲ هزار كودك خیابانی در محدوده تهران وجود دارند كه بین تهران و سایر شهرستان ها در حركت هستند.

عضو شورای شهر تهران با تاكید بر اینكه مدیریت شهری و شهردار تهران در تلاش هستند تا پیمانكاران متخلف را شناسایی و از گردانه كار خارج كنند تاكید كرد: البته هنوز پیمانكاران متخلف به صورت كامل حذف نشده اند و كودكان زباله گرد زمانی جمع آوری می شوند كه سیستم فعلی جمع آوری شود.

فخاری در پاسخ به سؤال دیگری درباره مهارت آموزی كودكان در مدارس رویش و پرتو توضیح داد: مدرسه رویش یكی از زنجیره های مدرسه پرتو است كه به سبب قرار گرفتن در محدوده هرندی و شوش و پرجنب وجوش عمل كردن از لحاظ رسانه ای متمركزتر به نظر می رسد. ما در ابتدای دوره از این مركز بازدید كردیم تا مهارت های اجتماعی در این مركز بررسی شود.

وی با اشاره به اینكه لایه دوم حمایت ها مربوط به سرپرستان كودكان می شود عنوان كرد: باید بررسی شود حمایت های صورت گرفته تا چه میزان مسأله لطمه مندی زندگی این كودكان را می كاهد. مهارت ها باید به شكلی باشد كه كودكان به صورت كامل از چرخه لطمه مندی بیرون بروند.

رئیس كمیته اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به حدود بیشتر از ۱۰ هزار كودك خیابانی و تاكید بر حمایت طولانی مدت از كودكان اظهار داشت: این حمایت باید به شكلی باشد تا آنها از چرخه لطمه بیرون بروند. البته ارائه خدمات سلامت عمومی به كودكان در مدارس رویش به خوبی صورت می گیرد و بخش زیادی از این هزینه كردها نه از طرف دولت و شهرداری بلكه از طرف كنشگران مدنی اتفاق می افتد.

وی افزود: مصوبه ای درباب استفاده از شركت ها و كارخانجات به تصویب رسیده است تا آنها نیز مسئولیت های اجتماعی خودرا به جا آورند. اما این مصوبه هنوز اجرایی نشده است.

وی درباره توجه به مهدكودك ها و نظارت بر آنها توضیح داد: بهزیستی ضوابط سخت گیرانه ای برای مهدكودك ها دارد و اگر شرایط نامناسب باشد مهدكودك ها پلمپ می شود و مجوز آنها باطل می شود همین طور برای ساخت مهدكودك ها ضوابط شهرسازی از شهرداری استعلام می شود و اگر پاسخ مثبت نباشد و شرایط ایمنی رعایت نشود می توانی سوژه را به سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ اطلاع دهند

فخاری درباره هزینه سرویس مدارس استثنایی هم توضیح داد: این خدمت بلاعوض است. اعضای شورای شهر هم مدافع این مساله هستند. مصوبه و دید شورای شهر این است كه این خدمت باید بلاعوض ارائه شود.

فخاری در پاسخ به پرسشی در خصوص اینكه حوزه وظایف شهرداری در زمینه لطمه های كودكان و نوجوانان در شهر چیست توضیح داد: اگر بخواهیم به بخش سنی كودك و نوجوان در شهر بپردازیم باید لطمه های هر حوزه را نیز بررسی نماییم مثل بی سرپناهی، اعتیاد، بی سرپرستی و نیازها و مشكلات كودكان و نوجوانانی مانند توان یابان.

وی با اشاره به اینكه نظام سلامت فقط به منزله مداخلات پزشكی نیست اظهار داشت: كاری كه در نظام سلامت شهرداری هم انجام می شود تاكید بر آموزش و سلامت روح و روان دارد. بعضی از لطمه ها مانند اعتیاد و بی سرپناهی و بسیاری لطمه های دیگر بطور مستقیم با بهزیستی ارتباط دارد. آن طور كه قانون مشخص كرده دستگاه ها وظایف مشخصی در این زمینه دارند. از جانب دیگر مداخله در كار یكدیگر هم سبب برهم ریختگی و بی راهه رفتن قانون می شود.

به گفته فخاری آنچه كه شهرداری انجام داده و جزو وظایفش است فراهم كردن فضا و ظرفیت بسیار ارزشمندی به عنوانه مدارس پرتو است. مدارس پرتو تاكید بر توانمندسازی اجتماعی و آموزش مهارت ها با تمركز بر پشتیبانی از كودكان كار و خیابانی طراحی شده است.

رئیس كمیته اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به اینكه از این مدارس بازدید شده و بزودی هم در صحن علنی شورای شهر درباره مدارس پرتو توضیحاتی خواهیم داد اضافه كرد: اخیراً از این مدارس با عنوان مدارسی از جنس مدارس آموزش و پرورش خصوصاً برای اتباع و كودكانی مانند كودكان افغانستانی استفاده می شود. فارغ از اینكه همه ما معتقد هستیم كودكان فارغ از اینكه اتباع چه كشوری هستند باید آموزش ببینند بحثی نداریم اما باید بخشنامه مدارس پرتو به درستی اجرا شود و به مدارس آموزش و پرورشی تبدیل نشود چونكه این مدارس برای كودكان كار و با تاكید بر آموزش مهارت ها طراحی شده است.

فخاری تاكید كرد: ما نمی گوییم این مراكز تعطیل شود اما زیرساخت ها را باید طوری طراحی نماییم كه مدارسی مانند پرتو خدمت اصلی خودرا كه آموزش مهارت است را انجام دهد.

این عضو شورای شهر تهران درباره ایمنی و مربی های خانه های كودك در سطح شهر توضیح داد: یكی از مواردی كه در برنامه اقدام تحقق شهر دوست دار كودك بر آن تاكید شده بود طراحی خانه های كودك محلات است كه اتاق های بازی و با هدف تأمین عادلانه وسایل بازی برای گروه های كم برخوردار شهر راه اندازی شد.

وی ایجاد اتاق های بازی در سطح شهر را ایده خوبی عنوان نمود اما اظهار داشت: در عمل خیلی از این اتاق ها و خانه ها به سمتی برده شده كه عملكردش شبیه مهدكودك ها شده است. كار نظارتی در این زمینه انجام شده و گزارش آن در حال تكمیل است كه اگر طبق دستورالعمل صورت گیرد این اتاق ها، اتاق بازی است و ضوابط تعیین شده ای دارد.

فخاری با اشاره به اینكه اگر این كار در پاسخ به یك نیاز محله ای به صورت مهدكودك درآمده، بهزیستی باید این موارد را ارزیابی كند اظهار نمود: وضعیت واحدی برای هر ۲۲ منطقه وجود ندارد اما اگر در جایی از شهر نیاز به مهدكودك احساس می شود شهرداری می تواند زیرساخت های اتاق های بازی در محلات را در اختیار بهزیستی قرار دهد. اما باید ضوابط و مقررات جدیدی برای آنها از لحاظ ایمنی و آموزش ها تعیین شود.

وی افزود: برمبنای مصوبه ای، مال ها و فضاهای عمومی و اقتصادی باید قسمتی از فضای خودرا بعنوان اتاق كودك طراحی نمایند. نظارت بر اینكه چقدر در مورد مراكز خرید این امر انجام شده باید پیگیری صورت گیرد اما متأسفانه هر چقدر به سمت مناطق برخوردار می رویم رعایت حقوق عمومی كمتر دیده می شود.

فخاری اضافه كرد: مثلاً خیلی از كوچه های منطقه ۱ فاقد پیاده رو شده است. اصلاح این مسایل در شهر نیاز به یك عزم عمومی دارد. البته یك نهاد مثل شهرداری به تنهایی نمی تواند الگوی مناسب سازی شهر را به سرانجام برساند و نیاز به مشاركت مردم و نهادهای اجتماعی دارد.


منبع:

1398/07/16
15:16:58
5.0 / 5
4084
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
خرید زندگی