خرید زندگی
رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشاركت های مردمی مطرح كرد:

افزایش مدارس هیات امنایی، شهریه ۵۰ میلیونی نداریم

افزایش مدارس هیات امنایی، شهریه ۵۰ میلیونی نداریم

خرید زندگی: رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشاركت های مردمی اظهار داشت: با طراحی سامانه های این سازمان تمام فرایندهای این سازمان را شفاف كرده است.


به گزارش خرید زندگی به نقل از مهر، رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشاركت های مردمی در نشست خبری بامداد امروز خود به توضیحاتی درباره شهریه های مدارس غیر دولتی، مدارس هیات امنایی، پذیرش معلمان آزاد در مدارس غیر دولتی و... توضیحاتی عرضه كردند.مجتبی زینی وند در ابتدای نشست خود درباره سامانه های این سازمان اظهار داشت: ما در یكی از نشست های خبری درباره طراحی این سامانه ها و ضرورتش برای دسترسی مردم و شفافیت برنامه های سازمان با عنایت به حساسیت خاص برنامه های سازمان، تاكید كردیم و اینكه بتوانیم سامانه ها را ساماندهی نماییم مشكلات حل می گردد.وی افزود: سامانه صدور مجوز الكترونیكی سبب شده در وقت و هزینه مردم صرفه جویی شده و همه فرایند قابل پیگیری هست و مراحل انجام صدور مجوز مشخص شده است. حتی بخش مجوز فعالیت مركز غیر دولتی كه بعدش باید فضا معرفی شود هم الكترونیكی شده است.سامانه صدور مجوز مراكز غیر دولتی، سامانه شهریه مدارس غیر دولتی دو سامانه ای است كه زینی وند به آنها اشاره نمود.وی بیان كرد: تمام مراحل ثبت نام تا مرحله تعیین میزان شهریه به صورت الكترونیكی بررسی شده است و پس از تعیین شهریه ما به دو صورت ساماندهی از حیث هزینه و شهریه تعیین كردیم. شهریه اول شامل هزینه برنامه درسی و برنامه فوق برنامه غیر درسی است و یك شهریه هم شهریه اختیاری مثل بحث درباره هزینه برنامه های تابستانی است. بخش دوم را هم مشخص كردیم كه با این میزان برنامه و این میزان هزینه می توانید در برنامه های درسی شركت كردید و تمام برنامه ها باید در سامانه تعریف شود كه تمركزمان بر مهارت آموزی بود. موسسین را موظف كردیم بر مبنای ساعات تعیین شده فعالیت تابستانی داشته باشد كه عموما هم ساعات این برنامه را كم كردیم.وی اظهار داشت: ۶۵ مدرسه را ثبت تخلف كردیم كه ناظران مقیم در مناطق به آن رسیدگی می كنند.رئیس سازمان مدارس و مراكز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره سامانه خرید خدمات اظهار نمود: بعضی از معلمان خرید خدمات گاهاً از حقوق یا عدم پوشش بیمه ای خود گلایه دارند. سامانه خرید خدمات به این منظور طراحی شده است كه بر تمام موارد مربوط به معلمان طرح خرید خدمات در مدارس غیردولتی به صورت شفاف نظارت داشته باشد. در این سامانه اطلاعات تمام پرسنل درج می گردد و حق الزحمه معلم هم باید بر مبنای یك دستورالعمل پرداخت گردد.وی افزود: تابحال بیش از ۸۰ درصد مدارس خرید خدمات، اطلاعات خویش را وارد این سامانه كرده اند.بالاترین شهریه ای كه در تخلفات ثبت شده است ۲۱ میلیون تومان استزینی وند در ادامه در پاسخ به این سؤال كه گاهاً دیده می گردد شهریه های بالای ۲۵ میلیون تومان از اولیاء دریافت می گردد و همینطور گزارش هایی درباره شهریه های ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی در مدارس به اصطلاح لاكچری منتشر می شود، بیان كرد: ما تخلفاتی در زمینه شهریه های خارج از مصوبه داشته ایم، اما بالاترین ثبت تخلف ما، شهریه ۲۱ میلیون تومانی بوده است و به هیچ عنوان بحث هایی كه درباره مدارس با شهریه های ۵۰ میلیونی و... می گردد را نمی پذیریم و بارها اعلام نموده ایم اگر كسی مستنداتی درباره این مدارس دارد، به ما اعلام نماید. در مورد شهریه باید بگویم كه ما در اقدامی جدید، ناظران مستقر در مناطق را داریم كه به صورت مستمر و روزانه پنج تیم بر مدراس غیردولتی تهران نظارت دارند. مبنای ما برای نظارت، شكایت های مردمی، نظر دستگاه های مختلف همچون مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی است؛ حتی ما روی كاران ناظران مقیم هم نظارت داریم و اخیرا درخواست داده ایم كه یكی از ناظران مقیم تغییر كند.رئیس سازمان مدارس و مراكز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش به بحث درباره مراكز پیش دبستانی پرداخت و اظهار داشت: ما هیچ اختلاف نظری با هیچ مجموعه ای در آموزش و پرورش نداریم، چون كه قانون تكلیف را در مورد مراكز پیش دبستانی مشخص كرده است و تنها مركز صدور مجوز در این خصوص، آموزش و پرورش و ذیل آن، سازمان مراكز غیردولتی است.۶۷۰۰مركز پیش دبستانی در سامانه برای دریافت مجوز ثبت نام كرده اندوی با تشریح مدلهای متفاوت مراكز پیش دبستانی اظهار نمود: مراكز پیش دبستانی ما به مراكز پیش دبستانی دولتی با مشاركت مردم و مراكز پیش دبستانی غیردولتی تقسیم می شود؛ به معنای دیگر ما پیش دبستانی دولتی صِرف نداریم. تنها در مناطق دوزبانه، روستایی، عشایری و مناطق كم برخوردار و حواشی شهرها، دولت اعتباری را برای پیش دبستانی ها مختص كرده است كه این مناطق هم كاملاً مشخص هستند، اما در بحث مدارس پیش دبستانی غیردولتی، باز هم دو شكل پیش دبستانی داریم؛ یك شكل آن كاملاً غیردولتی كه مستقلاً مراكزی تأسیس شده است و یك مدل پیش دبستانی هایی است كه ضمیمه یك مدرسه غیردولتی دایر است. بر مبنای الگوی شهریه، هر دوی این پیش دبستانی ها شهریه هایشان مشخص است. پیش دبستانی هایی كه در مدارس غیردولتی مستقر هستند، ۸۰ درصد شهریه همان مدرسه را می توانند از اولیاء دریافت كنند.معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: اما در عین حال ما مراكز پیش دبستانی داریم كه در بعضی مدارس دولتی دایر شده است. همه بحث های كارشناسی این است كه اگر مقرر است در یك مدرسه دولتی، دو كلاس برای پیش دبستانی دایر شود و بابت آن شهریه دریافت كنند، باید بر مبنای ماده ۱۲ قانون تأسیس مدارس غیردولتی باشد و آن دو كلاس بعنوان فضای مازاد به مؤسس پیش دبستانی كه مجوز دارد، اجاره داده شود و شهریه این پیش دبستانی ها برای سال جاری نباید بیش از ۱۵ درصد نسبت به سال قبل اضافه شود.به گفته زینی وند، از ۱۹ هزار مركز پیش دبستانی در كشور كه از دستگاه های مختلف مجوز گرفته اند و طبق قانون باید در سامانه این سازمان ثبت شوند و مجوز خویش را از این سازمان مجدداً دریافت كنند، تابحال ۶۷۰۰ مركز در این سامانه ثبت نام كرده اند.وی اظهار داشت: ما برای تمدید مهلت ثبت در سامانه مراكز پیش دبستانی پافشاری خاصی نداریم، چون كه می خواهیم به مرور زمان به ساماندهی مراكز پیش دبستانی برسیم و تعداد این مراكز هم زیاد است؛ حتی بعضی از پیش دبستانی ها، مهدكودك هایی هستند كه یك كلاس برای پیش دبستانی در نظر گرفته اند.مدارس هیات امنایی افزایش می یابدرئیس سازمان مدارس و مراكز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش بخش دیگری از صحبت های خویش را به بحث درباره مدارس هیأت امنایی اختصاص داد و اضافه كرد: در بحث مدارس هیأت امنایی، ما با دو مشكل جدی روبرو هستیم؛ مشكل اولمان این است كه توسعه كمی آنها سبب شده است خیلی از مناطق از توسعه كیفی این مدارس غافل شوند. مشكل دوم هم این است كه شرط دریافت شهریه در این مدارس، كلاس های فوق برنامه آنهاست؛ درحالی كه در بعضی مدارس هزینه دریافت می گردد اما كلاس فوق برنامه وجود ندارد. به صورت مثال ما مدارس دونوبته ای داریم كه هیأت امنایی است، درحالی كه در مدارس دونوبته عملاً امكان برگزاری برنامه های فوق درسی وجود ندارد. تصمیم ما برای ساماندهی مدارس هیأت امنایی این است كه شهریه مدارس و كیفیت بخشی را ساماندهی نماییم.زینی وند خاطرنشان كرد: آموزش و پرورش مبنای تعیین شهریه را به صورت كلی برای این مدارس تعیین كرده است و بر مبنای هزینه فوق برنامه، آن را مصوب می كند، اما ما این شیوه را قبول نداریم و معتقدیم باید شهریه این مدارس بر مبنای شاخص های برنامه های فوق برنامه هر مدرسه تعیین شود. در این راستا باید اول شاخص ها و بر مبنای آن، هزینه ها را تعیین نماییم.وی اظهار داشت: نكته دیگر این است كه با عنایت به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، مدارس نمونه دولتی باید هیأت امنایی شوند كه امسال حجم وسیعی از تبدیل وضعیت به مدارس هیأت امنایی را داریم؛ برای همین اعلام نموده ایم سایر مدارس دولتی مگر در شرایط خاص فعلاً نمی تواند تبدیل وضعیت شود.رئیس سازمان مدارس و مراكز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در مورد هیأت امنایی شدن مدارس سمپاد متوسطه دوم، اظهارنظری نكرد، اما درباره نظارت بر شهریه مدارس هیأت امنایی اظهار نمود: چون شهریه این مدارس به حساب یكپارچه دولت واریز می شود، ما كارگروه مشتركی با اداره ارزیابی عملكرد آموزش و پرورش تشكیل دادیم كه بتوانیم بر آنها نظارت نماییم.زینی وند در انتها در مورد آخرین وضعیت مدرسه معین تصریح كرد: درباره این مدرسه قوه قضائیه ورود كرده است و دادستان هم در چندین مورد درباره آن اظهارنظر كرده است، اما آنچه به ما در آموزش و پرورش مربوط می شد، یكی تصمیم گیری درباره وضعیت این مدرسه بود كه در نهایت به انحلال دوره اول متوسطه این مجتمع آموزشی انجامید، چون كه طبق تحقیقات گسترده، تمام اولیاء از عملكرد واحدهای آموزشی در مقطع ابتدایی و متوسطه دوم رضایت كامل داشتند. نكته دوم هم این بود كه شورای نظارت موظف بود از مسببین این داستان شكایت كند كه طرح دعوایی هم در این زمینه صورت گرفته است. در نهایت اتفاقی كه در مدرسه معین رخ داد، سبب شد ما در مورد جذب نیروی انسانی و نگهداشت آن، اقدامات جدی تری انجام دهیم. به صورت مثال در جلسه ای با مركز گزینش، در حال تدوین دستورالعمل تكمیلی در این زمینه هستیم.

1397/04/20
14:15:49
5.0 / 5
4466
تگهای خبر: خدمات , دولت , سازمان , هزینه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۲
خرید زندگی