خرید زندگی

انتظارات گسترده و اختیارات شكننده شورای شهر

انتظارات گسترده و اختیارات شكننده شورای شهر

خرید زندگی: عضو شورای شهر تهران با تاكید بر اینكه اعضای این دوره به واسطه رأی بالای مردم انتخاب شده اند، اظهار داشت: این رأی بالا سبب شده تا انتظارات از شورای شهر تهران بسیار گسترده شود و در مقابل اختیارات شورا بسیار اندك و شكننده است و امیدواریم با تعامل بوجود آمده میان مجموعه مدیریت شهری و دولت و مجلس در مسیر افزایش اختیارات شورا و به سرانجام رساندن لایحه مدیریت یكپارچه شهری گام های موثری برداشته شود.


محمد سالاری در گفت وگو با ایسنا، در تشریح روند كار شوراها بخصوص شورای شهر تهران اظهار داشت: یكی از اتفاقات خوبی كه می توان بعنوان نقطه قوت پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران قلمداد كرد این است كه این شورا مسائل را به صورت كارشناسی و با بهره گیری از نظرات اساتید دانشگاه ها، تشكل های صنفی و حرفه ای و اساسا دیده بان های شهری یا مردم اتخاذ می كند. در حقیقت در فرایند تصمیم گیری از نظرات كارشناسی و دیده بان های شهری بهره گرفته می گردد.
وی اضافه كرد: اعتقاد و باور به اینكه باید در تصمیم سازی از نظرات ذینفعان شهر بهره برد از نقاط برجسته و نقطه قوت بارز شورای پنجم به حساب می آید.
رویكرد شفاف سازی و فساد ستیزی در بین اعضای پنجمین دوره شورا
رئیس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به وجود رویكرد شفاف سازی و فساد ستیزی در بین اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: وجود رویكرد شفاف سازی و فساد ستیزی به صورت سیستمی از دیگر نقاط قوت شورای پنجم به حساب می آید كه ظرف حدود هشت ماه گذشته از فعالیت این شورا تا حد زیادی توانسته در این حوزه موفقیت داشته باشد. هرچند كه راه بسیار طولانی برای تحقق كامل شفافیت و مبارزه با فساد در پیش روست.
به قول وی، اساسا در دنیا و در كشور ما ثابت شده در سازمان ها و نهادها و شهرداری ها به صورت ویژه اساسا بستر وقوع تخلف گسترده است كه در شهرداری ها این تخلفات اعم از ساختمانی و سوءاستفاده ها از موقعیت ها با عنایت به جنس خدماتی كه شهرداری عرضه می كند، همیشه وجود دارد؛ بنابراین به این نتیجه می رسیم كه یكی از رویكردهایی كه می تواند در اصلاح این ساختار و كاهش فساد موثر باشد، بطور قطع نگاه شفاف سازی در همه موضوعات مربوط به شهرداری است.
لزوم مشاركت مردم در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های شوراها
این عضو شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با تاكید بر ضرورت مشاركت مردم در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های شوراها اظهار داشت: در حقیقت در پس همه تصمیم گیری ها، قراردادها، اقدامات و انتخاباتی كه در حوزه مدیریت شهری انجام می گردد باید حضور مردم پررنگ باشد و به شكلی همه این اقدامات در منظر عموم صورت گیرد و دیده بان های شهری كه همان شهروندان شهر هستند در هر یك از امور توانایی پیگیری را داشته باشند.
سالاری اضافه كرد: هم اكنون در دسترس قرار گرفتن سامانه شفاف سازی كه امكان نمایش قراردادها و نحوه انعقاد آنها را برای مردم بوجود آورده است می تواند گام موثری به سمت تحقق شفاف سازی در مجموعه شهرداری باشد. چنین نگاهی از جانب شهرداری و شورا بطور قطع زمینه مشاركت موثر شهروندان را در شهر فراهم می كند. باید به جهت اینكه قسمت عمده ای از تخلفات ریشه كن شود و، تخلفاتی كه امروز پیچیدگی های قابل توجهی دارند با شفافیت در دستور كار همه بخش های مدیریت شهری قرار گیرد.
وی تصریح كرد: شورای شهر پنجم اعتقاد دارد كه اگر بخواهیم در فرایند پیش رو موفقیت داشته باشیم نیازمند تولید اعتماد عمومی هستیم. متاسفانه بی اعتمادی عمیقی كه بین مردم و سایر ذینفعان شهر همچون سازمان ها، شهرداری و شورا ظرف سال های گذشته بوجود آمده باید كاهش پیدا كند و نهایتا اعتماد میان مردم و این دستگاه ها بیشتر شود؛ چراكه اساسا در دنیا اداره كلانشهرهایی همچون تهران بدون مشاركت واقعی ذینفعان نمی تواند به موفقیت منجر شود.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اگر بتوانیم اعتماد را میان مردم تولید نماییم به دنبال آن مشاركت واقعی شكل می گیرد و با این ابزار می توانیم خیلی از مشكلات را حل نماییم. به واقع یكی از چالش های پیش روی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در تولید اعتماد برای جلب مشاركت شهروندان است.
سالاری با تاكید بر اینكه باید شهروندان هم حقوقی كه شهر برعهده آنها قرار داده است به صورت كامل شناسایی و رعایت نمایند، اضافه كرد: مجموعه مشكلاتی كه هم اكنون در شهر تهران همانند ترافیك، آلودگی هوا و وقوع تخلفات ساختمانی وجود دارد، به دنبال این مورد رخ می دهد كه شهروندان حقوقی كه شهر به گردن آنها دارد را یا نمی شناسند و یا رعایت نمی كنند. در اغلب اوقات این عدم رعایت حقوق شهر در موضوعاتی اتفاق می افتد كه نهایتا ریشه آن در عدم اعتماد مردم به دستگاه های ذینفع در حوزه مدیریت شهری همچون شهرداری تهران است كه بدین سان شهروندان از مشاركت در امور شهر هم سرباز می زنند.
وی ادامه داد: نمی توان شهری همچون كلانشهر تهران كه بین 8 تا 10 میلیون جمعیت دارد و اقوام مختلف از سراسر كشور در آن حضور دارند را بدون مشاركت مردم اداره كرد. در حقیقت باید در تهران كه جمعیت آن با فرهنگ ها، باورها، رویكردها و سلیقه های متفاوتی زندگی می كنند، مشاركت مردمی وجود داشته باشد تا بتوان اداره این شهر را انجام داد.
سالاری اضافه كرد: شورا بعنوان پارلمان محلی باید به نحوی عمل كند كه شهروندان تعلق خاطر خود به شهر را به خوبی درك كنند و به معنای واقعی شعار شهر من خانه من محقق شود. بطور قطع در چنین شرایطی هر شهروندی در كنار برنامه ریزی های مدیریت شهری خویش را مسئول می داند و در امور شهر مشاركت می كند؛ اما اگر این مسئولیت پذیری شهروندی را نتوانیم مبتنی بر یك فرهنگ سازی و تولید اعتماد واقعی شكل دهیم بطور قطع تمام امور شهر با مشكلات عدیده ای مواجه خواهد شد.
شورای شهر به دنبال تحقق این اعتماد و مشاركت شهروندان است
رئیس كمیسیون معماری شهرسازی شورای شهر تهران با تاكید بر اینكه شورای شهر پنجم با یك باور و اعتماد عمیق و نه نمادین به دنبال تحقق این اعتماد و مشاركت شهروندان است، اضافه كرد: اقدامات اولیه مناسبی شروع شده هرچند كه برای رسیدن به سرمنزل مقصود این رویكرد نیاز به تلاش و پیگیری دارد اما بر سر تحقق این اهداف چالش های جدی هم قرار گرفته است.
وی ادامه داد: یكی از چالش های موجود وضعیت اقتصاد شهر است. در شهر تهران طی سال ها و دهه های گذشته كسب درآمد برای اداره شهر بسیار سهل الوصول بوده و اساسا دغدغه مدیران شهری همچون شورا به هیچ عنوان كسب درآمد برای شهر نبوده است. در سال های گذشته به جز سال 1396 همواره شهرداری درآمدهایش محقق شده و حتی متمم هایی را عرضه كرده كه متمم ها هم محقق شده اند. بدین سان وقتی سیر رشد بودجه شهر تهران را مشاهده می نماییم متوجه می شویم كه نمودار آن كاملا صعودی است و شتاب قابل توجهی برای رشد پیدا كرده است.
سالاری ادامه داد: اساسا كسب درآمد برای مدیران شهری دغدغه نبوده؛ بنابراین شهرداری به سمت پروژه محوری حركت كرده و در بین مدیران شهری و حتی سازمان ها و شركت ها این رویكرد شكل گرفته كه تصور می كنند زمانی موفق هستند كه پروژه های بیشتری را تعریف كنند. بدین سان مجموعه گسترده ای از پروژه ها در شهر تعریف شده در صورتی كه خیلی از این پروژه ها مبتنی بر مطالعات كارشناسی نبوده و شاید حتی در تعریف آنها هم اشتباهاتی صورت گرفته است.
طرح تفصیلی شهر تهران هم تا حدود زیادی اشباع شده است
وی تصریح كرد: پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران تمام تلاش خویش را به كار گرفته است تا تمامی اقدامات خویش را برپایه مطالعات كارشناسی و بهره گیری از نظرات اساتید و شهروندان بعنوان ذینفعان شهر عملیاتی كند. امروز كه به شورا ورود پیدا كردیم بدهی قابل توجهی در دوره پنجم به ما ارث رسیده و از سوی دیگر هم كسب درآمد سهل الوصول از محل ساخت و سازها بسیار مشكل شده و طرح تفصیلی شهر تهران هم تا حدود زیادی اشباع شده است بنابراین این مورد یكی از اشكالات مهم و اساسی پیش روی شورا قلمداد می گردد.
باید رابطه شورا با سایر سازمان ها و نهادهای مستقر در شهر بهبود یابد
وی ادامه داد: ما باید بتوانیم با اطمینان بخشی به سازمان ها، نهادها و حاكمیت رابطه شورا با سایر سازمان ها و نهادهای مستقر در شهر را با یك راهبرد مناسب بهبود دهیم كه این مورد از مشكلات پیش روی شورای پنجم است.
عضو شورای شهر تهران تصریح كرد: جریان رقیب با فاصله قابل توجهی كلا حذف گردیده است. این حذف در شرایطی كه تفاوت آراء قابل توجه بوده است یك نگرانی را برای جریان مقابل بوجود آورده است؛ چراكه چنین رأیی در تاریخ شوراهای شهر كشور سابقه نداشته بنابراین در این مقطع زمانی ما باید بتوانیم تعامل مناسب را كه شاید از پیچیدگی های فراوانی برخوردار باشد برقرار نماییم. این تعامل در اصل بخش عمده آن توسط شورا و بخش دیگر آن باید توسط شهردار انتخابی ما رقم بخورد.
قرار نیست در شورا كار سیاسی انجام دهیم
سالاری تصریح كرد: قرار نیست در شورا كار سیاسی انجام دهیم، بلكه باید كار مردم صورت گیرد و اعضای شوراها هم نماینده آحاد مردم هستند. بدین سان از همه جناح های سیاسی درخواست می نماییم كه به شورا و شهرداری كمك كنند چراكه اساسا تاریخ شوراها و شهرداری ها از گذشته نشان داده است هرگاه تعامل مناسب میان مجموعه مدیریت شهری با سایر ذینفعان شهر برقرار شده اقداماتی در جهت منفعت مردم عملیاتی شده و هرگاه برعكس این مورد رخ داده شهر زیان های بسیاری دیده است.
لایحه مدیریت یكپارچه شهری به سرانجام برسد
این عضو شورای اسلامی شهر تهران در تشریح سایر مشكلات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: باید موضوعاتی همچون مدیریت یكپارچه شهری كه سال ها به صورت مسكوت باقی مانده است در این دوره با عنایت به تعامل برقرار شده میان شورا با دولت و مجلس به یك سرانجام مناسب برسد.
وی تصریح كرد: ذی نفعان شهر بسیار زیاد هستند؛ اما اختیارات شورا اندك و شكننده است. امیدواریم در تعامل دولت و مجلس و حاكمیت در این مقطع زمانی اتفاقاتی به نفع مردم همچون به سرانجام رسیدن مدیریت یكپارچه شهری شكل بگیرد.
سالاری درمورد مزیت های یكپارچه بودن شوراها بخصوص شورای شهر تهران اظهار داشت: بدون شك یكپارچه بودن شورا یك لزوم است. در چهارمین دوره شورای شهر تهران كه اصلاح طلبان شورا در اقلیتی قوی بودند مبتنی بر صلاح و خواسته شهروندان و مطالباتی كه شهروندان داشتند با نظرات و اتفاقاتی كه مقرر شده بود رخ دهد، همراهی می كردند و بدین سان از حركت شورا به سمت سیاسی شدن كه به دنبال آن شكست است خودداری می كردند.
به قول وی، اعضای شورا البته در مواردی انتقادات خویش را هم مطرح می كردند. باید به این نكته توجه داشته باشیم كه شورای شهر تهران شورای پایتخت است و این شورا سیاسی هم هست چراكه افرادی كه در اینجا قرار می گیرند از اصحاب و گروه های سیاسی می آیند اما یكپارچگی این دوره در كنار شهردار نكته مثبتی است، منتهی مشروط بر اینكه حركت با در نظر گرفتن صلاح شهر باشد نه مبتنی بر منافع جریانی و حزبی. بطور قطع در این صورت این یكپارچگی باعث رخ دادن اتفاقات بسیار بزرگ در مسیر آبادانی و پیشرفت و ارتقای زندگی در شهر خواهد بود.1397/02/12
14:28:00
5.0 / 5
4688
تگهای خبر: تولید , دولت , زندگی , ساخت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
خرید زندگی