خرید زندگی
در بررسی ردیفهای بودجه ماموریت های ۶ گانه شهرداری تهران :

بودجه سه ماموریت هوشمند سازی، شهرسازی و فرهنگی تصویب گردید

بودجه سه ماموریت هوشمند سازی، شهرسازی و فرهنگی تصویب گردید

خرید زندگی: اعضای شورای اسلامی شهر تهران در بررسی ردیف های بودجه ای شش حوزه ماموریتی شهرداری تهران، در نوبت بامداد بودجه سه ماموریت هوشمند سازی، شهرسازی و فرهنگی را تصویب كردند.


به گزارش خرید زندگی به نقل از مهر، در چهل و ششمین جلسه شورا، بررسی ردیف های بودجه، ماموریت های شش گانه شهرداری تهران برای سال ۹۷ در دستور كار قرار گرفت.در ابتدای این جلسه مجید فراهانی رییس كمیته بودجه به تشریح كلیات بودجه ماموریت توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری پرداخت.وی اظهار داشت: در ماموریت توسعه مدیریت هوشمند سازی بخش عمده ای بودجه صرف حقوق و دستمزد، بحث امور پشتیبانی، پرداخت دیون و پژوهش های كاربردی، توسعه خدمات الكترونیك و شهر الكترونیك را در خود جای داده است.فراهانی اضافه كرد: با عنایت به انقباضی بودن بودجه، كاهش درآمد های بودجه و هم به علت ۱۸۰ میلیارد تومانی كه به حمل و نقل عمومی اختصاص پیدا كرد، كسر شده است.رییس كمیته بودجه خاطرنشان كرد: در این بخش آنچه كه پیشنهاد شهرداری بود رقمی بالغ بر ۶ هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان بود كه با بررسی های صورت گرفته و با عنایت به كاهشی كه روز گذشته (۱۸۰ میلیارد تومان ) صورت گرفت مجموعا ۲۸۳ میلیارد تومان از لایحه پیشنهادی شهرداری كم شد كه در نهایت بودجه این ماموریت با رقمی در حدود ۶ هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان و با ۴ درصد كاهش نسبت به بودجه سال قبل رسیدیم.در ادامه این بحث بدلیل اینكه پیشنهادی در خصوص كاهش یا افزایش ردیفهای این بخش داده نشد، ردیف های پیشنهادی كمیسیون برنامه و بودجه در ماموریت حوزه توسعه مدیریت و هوشمند سازی به تصویب رسید.در ادامه جلسه نوبت به ردیف های بودجه ماموریت حوزه معماری و شهر سازی رسید.محمد سالاری رییس كمیسیون شهر سازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران به تشریح كلیات بودجه ماموریت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در سال ۹۷ پرداخت و اظهار داشت: سرجمع سقف بودجه پیشنهادی حوزه ماموریت شهرسازی و معماری شهرداری ۶۰۵ میلیارد تومان است.وی اضافه كرد: یكی از مهمترین برنامه های حوزه شهرسازی اجرای پروژه طرح نیلوفری است كه در تبصره های بودجه با اختصاص اعتبار و با مشاركت بخش خصوصی راه آهن تهران- تبریز ساماندهی خواهد شد.وی با اشاره به اینكه برای این ردیف ۳۸ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: سرمایه گذار باید یكجا همه طرح را انجام دهد. شهرداری مجری طرح را سازمان نوسازی در نظر گرفته است كه به نظر می رسد سازمان نوسازی ظرفیت این مهم را ندارد. بهتر است مجری این طرح معاونت عمران باشد.سالاری اضافه كرد: دومین پروژه ای كه در حوزه شهرسازی مطرح خواهد بود ساماندهی و طراحی و توسعه پارك پردیسان است كه با عنایت به بدهی ها، ۵۰ میلیارد تومان دربودجه پیشنهادی در نظر گرفته شده است. پیشنهاد كمیسیون شهرسازی شورا كاهش ۳۰ میلیارد تومان در این ردیف بودجه است.در ادامه جلسه اعضای شورا همچون مرتضی الویری، سید حسن رسولی و مجید فراهانی از اعضای كمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با پیشنهادات سالاری اذعان داشتند كه پیشنهادات این كمیسیون تنها در حوزه ماموریت شهرسازی و معماری نیست بلكه ورود به سایر حوزه های ماموریتی هم داشته است.زهرا صدر اعظم نوری رییس كمیسیون سلامت و محیط زیست در مخالفت با كاهش بودجه پارك پردیسان اظهار داشت: وقتی راجع به این پارك حرف می زنیم یعنی راجع به ۲۰۰ هكتار بحث می نماییم. به پارك خواجوی كرمانی در منطقه ۱۲، ۲۶ میلیارد تومان تخصیص داده شده است، چگونه است كه می خواهیم به پاركی در وسعت پردیسان ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دهیم.وی ادامه داد: در بودجه پارك پردیسان ۳۷ میلیارد تومان برای دسترسی پاركینگ موزه آب و تاریخ طبیعی اختصاص داده شده است، ازاین رو ۵۰ میلیارد تومان چیزی نیست. این مقدار كف هزینه است. البته اینكه این پارك زیر مجموعه سازمان محیط زیست است كه خود جای بحث دارد.در ادامه علی اعطا سخنگوی شورا هم به برخی بند های پیشنهادی همچون هزینه حق الجلسات اساتید شهر سازی و معماری، احداث پاركینگ در بافت فرسوده و نحوه تخصیص بودجه پارك پردیسان كمیسیون شهر سازی ایراد وارد دانست.در ادامه مجید فراهانی اظهار داشت: با پیشنهاداتی كه می گردد باید گفت عملا اتفاقی در سال آینده در حوزه هایی مانند بوستان ولایت و یا پارك پردیسان نخواهد افتاد.وی اظهار داشت: كاهش بودجه مطالعاتی برای بوستان ولایت از ۶ به ۲ میلیارد تومان یعنی عملا اتفاقی در این مورد صورت نخواهد گرفت. این در شرایطی است كه به قول خانم نوری برای پارك پردیسان ۵۰ میلیارد هم كم است چه رسد به آنكه این رقم را كاهش دهیم.وی اضافه كرد: اعضای شورا توجه نمایند كه پیشنهادات كمیسیون برنامه و بودجه حاصل كار كارشناسی شبانه روزی است و بنابراین به این مورد توجه نمایند.سید محمود میر لوحی رییس كمیته اقتصادی شورای اسلامی شهر تهران هم در واكنش به كاهش بودجه پارك پردیسان اظهار داشت: زمانی كه ساماندهی و طراحی و توسعه پارك پردیسان را به عهده گرفتیم حتما باید كارهایی بشود.وی اضافه كرد: در مورد طرح نیلوفری و ساماندهی خط راه آهن تهران – تبریز باید بدانیم كه رویكرد ما افزایش تقاضای سفر نیست اما شایسته است در مقابل تحمل صدای قطار طی سالیان سال توسط مردم این فضا را ساماندهی نماییم.میرلوحی خاطرنشان كرد: اینكه گفته می گردد از بودجه شهر سازی برای بافت فرسوده صرف شود خوب است اما باید اولویت ها را در نظر داشت، طی سالیان گذشته بودجه های فراوان كه برای بافت فرسوده اختصاص یافت تنها ۴۰ درصد مورد نیاز برنامه برای بافت فرسوده بوده در حالیكه ما صحبت از تخصیص ۱ یا ۱۰ میلیارد می نماییم.در ادامه زهرا نژاد بهرام عضو كمیسیون شهر سازی و معماری شورا هم اظهار داشت: در پیشنهادات كمیسیون ما در دو مبحث اشكال داشتیم اول اینكه به ماموریت توجه نكردیم نظیر احداث پاركینگ در بافت فرسوده و توسعه فضای سبز در بافت فرسوده و دوم در بحث مدیر پروژه، اینكه بعنوان مثال جنس احداث پاركینگ عمرانی است باید زیر نظر معاونت عمرانی باشد. این فاصله بین ماموریت ها و معاونت ها ما را به اشتباه انداخت.نژاد بهرام در ادامه اضافه كرد: پروژه پردیسان چند مسئله قابل تامل دارد اگر این پروژه برود زیر نظر بخش خصوصی تنها كمی آماده سازی نیاز دارد پس با مشاركت بخش خصوصی نیاز به بودجه نیست اما اگر تنها از جانب شهرداری باشد بودجه زیادی نیاز دارد. پس با مشاركت بخش خصوصی تنها بستر سازی نیاز دارد در این جا اتفاقا بودجه سرشكن به جاهای خوبی هدایت شده است.وی ادامه داد: در طرح نیلوفری هم با مشاركت بخش خصوصی نیاز به بودجه زیاد نیست و همانطور كه روز گذشته تصویب كردیم بخش خصوصی می تواند وارد این پروژه شود.وی همینطور از ایراد گرفتن به حضور اساتید معماری و شهرسازی و حق الجلسات آنان اظهار داشت: رویكرد شورای پنجم بهره گیری از تجارب دانشی است این نكته بود كه ما را هدایت كرد این مبلغ را (برای اساتید حوزه معماری ) افزایش دهیم.در ادامه میرزایی معاون برنامه ریزی شهرداری تهران هم اظهار داشت: وقتی كل بودجه را تغییر می دهید یعنی منطق كارشناسی شهرداری را زیر سوال می برید از طرفی ما مخالف ورود بخش خصوصی نیستیم ولی بخش خصوصی نمی آید بستر سازی و آماده سازی طرح را بكند.محمد سالاری اظهار داشت: مهم ترین اولویت كمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران احیاء و بازآفرینی بافت فرسوده و بازنگری و انجام تكالیف طرح تفصیلی است.رییس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در فرآیند بررسی و تصویب بودجه هزینه ای حوزه شهرسازی و معماری، اظهار داشت: توجه جدی به بهسازی محیطی بافت فرسوده و افزایش بسته های تشویقی این حوزه و تولید پروژه های محرك توسعه در این بافت و همینطور بازنگری طرح تفصیلی و تحقق طرح های موضعی و موضوعی، ساماندهی سیما و منظر شهری و احیاء و راه انداری نهاد مطالعات و برنامه ریزی طرح های توسعه شهری، توجه به بافت تاریخی و میراثی و عرصه های ارزشمند، اجرای طرح های ویژه ساماندهی حریم شهر تهران، ارتقاء هوشمندسازی حوزه شهرسازی ومعماری وسامانه صدور پروانه و گواهی ها، صیانت از باغات و توسعه فضاهای سبز و ساماندهی عرصه خط آهن تهران – تبریز موسوم به طرح نیلوفری از برنامه های مهم كمیسیون می باشد و تلاش شده است در توزیع بودجه به همه موارد فوق توجه گردد.وی ادامه داد: ماموریت های حوزه شهرسازی و معماری از مهم ترین ماموریت های مدیریت شهری در ارتقاء كیفیت محیطی و ارتقاء كیفیت زندگی در شهر است كه متاسفانه در سال قبل علی رغم داشتن بودجه قابل توجه صرفا ۷ میلیارد تومان به آن تخصیص یافته است كه امیدواریم در سال آتی تخصیص بودجه های مصوب شورا مطابق كد پروژه های مصوب بودجه ۹۷ باشد.در ادامه جلسه مجید فراهانی پیشنهاد بازگشت به لایحه شهرداری در مورد ردیف های بودجه ماموریت شهرسازی و معماری را داد.بر این اساس با موافقت اعضای شورا مقرر شد در اجرای طرح نیلوفری (راه آهن تهران –تبریز) همان ۳۸ میلیارد تومان پیشنهادی شهرداری پابرجا بماند.در تخصیص بودجه پارك پردیسان پیشنهاد ۵۰ میلیارد تومانی شهرداری رای نیاورد و مقرر شد در این مورد مطالعات بیشتر صورت گیرد.در ارتباط با بودجه مطالعاتی بوستان ولایت هم پیشنهاد كمیسیون شهرسازی و معماری در خصوص كاهش مبلغ به ۲ میلیارد تومان مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

1396/11/26
16:04:30
5.0 / 5
4349
تگهای خبر: شهرداری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
خرید زندگی