خرید زندگی

آرشیو مطالب : مدیریت شهری

هوای تهران سالم می باشد

هوای تهران سالم می باشد
خزانه دار شورای شهر تهران خبر داد

كسب ۶۸ درصدی درآمد شهرداری تهران در ۱۱ماه سال ۹۸

كسب ۶۸ درصدی درآمد شهرداری تهران در ۱۱ماه سال ۹۸

اختصاص 5000 میلیارد تومان برای پرداخت بدهی پیمانكاران در سال 99

اختصاص 5000 میلیارد تومان برای پرداخت بدهی پیمانكاران در سال 99

اختلال در خطوط تلفن سامانه 137 به علت اجرای فاز توسعه خطوط

اختلال در خطوط تلفن سامانه 137 به علت اجرای فاز توسعه خطوط
الویری خبر داد

افزایش سهم شهرداری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده

افزایش سهم شهرداری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده
با قید دو فوریت در شورای شهر تهران تصویب شد؛

راه اندازی یادمان شهید سردار سلیمانی در پایتخت از راه فراخوان بین المللی

راه اندازی یادمان شهید سردار سلیمانی در پایتخت از راه فراخوان بین المللی
علیجانی:

آلودگی هوا مسئله ملی قابل حل است

آلودگی هوا مسئله ملی قابل حل است

اعضای شورای عالی استان ها حذف نام شهدا از برخی تابلوها را محكوم كردند

اعضای شورای عالی استان ها حذف نام شهدا از برخی تابلوها را محكوم كردند

شورایعالی استان ها حذف نام شهدا از تابلوهای شهری را محكوم نمود

شورایعالی استان ها حذف نام شهدا از تابلوهای شهری را محكوم نمود

تشریح مهم ترین درخواست های مردم از شهرداری تهران

تشریح مهم ترین درخواست های مردم از شهرداری تهران
رئیس كمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران تاكید كرد

لزوم نگاه ویژه مدیریت شهری به برگزاری آیین های مذهبی

لزوم نگاه ویژه مدیریت شهری به برگزاری آیین های مذهبی

اختلاف نظرها را با تعامل برطرف می نماییم

اختلاف نظرها را با تعامل برطرف می نماییم

دو تذكر شورا درباره پل های عابر و دپوی لجن فاضلاب

دو تذكر شورا درباره پل های عابر و دپوی لجن فاضلاب

قوانین كهنه و منسوخ، كلیدداری شهرداری را ربوده است

قوانین كهنه و منسوخ، كلیدداری شهرداری را ربوده است

ثبت به روز اطلاعات پروژه های عمرانی در سامانه قراردادهای شهرداری تهران

ثبت به روز اطلاعات پروژه های عمرانی در سامانه قراردادهای شهرداری تهران

جلسات ویدئو كنفرانسی شورای عالی استانها با شوراهای سراسر كشور

جلسات ویدئو كنفرانسی شورای عالی استانها با شوراهای سراسر كشور
حسن رباطی با تكذیب استعفایش از معاونت امورمناطق شهرداری تهران؛

حضور جوانان باتجربه در عرصه مدیریت شهری به نفع شهروندان است

حضور جوانان باتجربه در عرصه مدیریت شهری به نفع شهروندان است
نوذرپور:

نسبت به تعهداتمان به مردم و رسانه ها پاسخگو باشیم، رسانه تخصصی برای مدیریت شهری لازم است

نسبت به تعهداتمان به مردم و رسانه ها پاسخگو باشیم، رسانه تخصصی برای مدیریت شهری لازم است

افتتاح فاز دوم باغ پرندگان در نیمه اول امسال

افتتاح فاز دوم باغ پرندگان در نیمه اول امسال
نوذرپور:

تاثیر خواسته های مردمی بر برنامه های شهری

تاثیر خواسته های مردمی بر برنامه های شهری
خریدزندگی

خرید زندگی