خرید زندگی

آرشیو مطالب : كیفیت

بر اساس نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی؛

شرایط جوی در بیشتر مناطق كشور آرام است

شرایط جوی در بیشتر مناطق كشور آرام است
برای هفتمین روز متوالی؛

هوای پایتخت همچنان ناسالم می باشد

هوای پایتخت همچنان ناسالم می باشد

تولید سالانه 91 هزار تن تركیبات آلی فرار در شهر تهران

تولید سالانه 91 هزار تن تركیبات آلی فرار در شهر تهران

هوای تهران در شرایط قابل قبول در یازدهمین روز مهر

هوای تهران در شرایط قابل قبول در یازدهمین روز مهر

افزایش غلظت دی اكسید گوگرد در جنوب تهران

افزایش غلظت دی اكسید گوگرد در جنوب تهران
بر اساس اعلام شركت كنترل كیفیت هوای تهران؛

كیفیت هوای پایتخت قابل قبول است

كیفیت هوای پایتخت قابل قبول است

كاهش كیفیت هوای پایتخت طی امروز

كاهش كیفیت هوای پایتخت طی امروز

انواع رخت آویز

انواع رخت آویز

پرستار سالمند در منزل

پرستار سالمند در منزل

هوای تهران سالم می باشد

هوای تهران سالم می باشد

ازن هوای پایتخت را برای همه آلوده كرد

ازن هوای پایتخت را برای همه آلوده كرد

كیفیت هوای پایتخت در محدوده قابل قبول

كیفیت هوای پایتخت در محدوده قابل قبول

تداوم هوای ناسالم برای گروه های حساس طی امروز

تداوم هوای ناسالم برای گروه های حساس طی امروز
گزارش شركت كنترل كیفیت هوا؛

كیفیت قابل قبول هوای تهران

كیفیت قابل قبول هوای تهران
با گذر ۲۴ ساعت از آلودگی؛

كیفیت هوای پایتخت در شرایط سالم قرار گرفت

كیفیت هوای پایتخت در شرایط سالم قرار گرفت
با فعال شدن آلاینده ازن؛

كیفیت هوای پایتخت دو روز متوالی ناسالم شد

كیفیت هوای پایتخت دو روز متوالی ناسالم شد

كیفیت مطلوب هوای پایتخت طی امروز

كیفیت مطلوب هوای پایتخت طی امروز

تنفس هوای قابل قبول در تهران

تنفس هوای قابل قبول در تهران

بازگشت آلاینده ازن به تهران

بازگشت آلاینده ازن به تهران

كاهش آلودگی صوتی در تهران با اعمال محدودیت در تردد

كاهش آلودگی صوتی در تهران با اعمال محدودیت در تردد

خرید لباس عروس با قیمت مناسب

خرید لباس عروس با قیمت مناسب

جریمه ۴۴۰ خودروی متخلف در طرح فاصله گذاری اجتماعی در استان تهران

جریمه ۴۴۰ خودروی متخلف در طرح فاصله گذاری اجتماعی در استان تهران

كیفیت هوای تهران قابل قبول است

كیفیت هوای تهران قابل قبول است

دوره های آموزش فوق تخصصی تعمیرات موبایل چرا

دوره های آموزش فوق تخصصی تعمیرات موبایل چرا

تداوم هوای ناسالم پایتخت برای گروه های حساس

تداوم هوای ناسالم پایتخت برای گروه های حساس

هوای پایتخت امروز مطلوب است

هوای پایتخت امروز مطلوب است

مشكلات زبان آموزان در حین آموزش زبان

مشكلات زبان آموزان در حین آموزش زبان

ورود سامانه بارشی به غرب كشور از روز جمعه

ورود سامانه بارشی به غرب كشور از روز جمعه

چرا هوای سالم از شاخص كیفیت هوا حذف شد؟

چرا هوای سالم از شاخص كیفیت هوا حذف شد؟

تنفس هوای مطلوب در تهران

تنفس هوای مطلوب در تهران
خریدزندگی

خرید زندگی