خرید زندگی

آرشیو مطالب : سازمان بهزیستی

محمود نژاد به مهر خبر داد

عدم پرداخت دستمزد ۲ هزار مددكار شاغل در بخش خصوصی

عدم پرداخت دستمزد ۲ هزار مددكار شاغل در بخش خصوصی
در گزارش خرید زندگی عنوان شد

تامین اعتبار افزایش مستمری مددجویان، اجرا به محض ابلاغ شیوه نامه

تامین اعتبار افزایش مستمری مددجویان، اجرا به محض ابلاغ شیوه نامه
رئیس سازمان بهزیستی كشور:

اراده والای معلولین ستودنی است

اراده والای معلولین ستودنی است
بندپی خبر داد

یارانه معوقه مراكز نگهداری بهزیستی واریز می شود

یارانه معوقه مراكز نگهداری بهزیستی واریز می شود
خریدزندگی

خرید زندگی