خرید زندگی
مهر به مناسبت روز ملی شوراها گزارش می دهد؛

شوراها شبکه اجتماعی برخاسته از ملت

شوراها شبکه اجتماعی برخاسته از ملت

نهم اردیبهشت ماه بعنوان روز شوراها انتخاب شده است و شوراهای اسلامی شهر و روستاها نقش مهم و اساسی در پیشرفت شهرها دارند.


خبرگزاری مهر - گروه جامعه؛ در تقویم ایران نهم اردیبهشت ماه مصادف با روز ملی شوراها نامگذاری شده است و در قانون اساسی کشور هم در ارتباط با شوراها و نقشی که آنها در جامعه و کشور ایفا می کنند صحبت شده است. همینطور در دین اسلام هم در ارتباط با شوراها صحبت شده است خداوند در آیه ۱۵۹ سوره آل عمران آیه ۳۸ سوره شورا آیه ۲۳۳ سوره بقره به شوراها اشاره نموده است. امام خمینی (ره) هم از آغاز انقلاب اسلامی طی دستوراتی مختلف نسبت به شوراها تاکید داشته اند و فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کامل در ارتباط با شوراها صحبت کرده و چندین اصل مختلف را به وظایف نحوه انتخابات و فعالیت شوراها مختص کرده است. بر مبنای اصل صدم قانون اساسی برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می گیرد که‏ اعضای آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می کنند. بعد از تصویب قانون اساسی و برای نخستین بار در روز هفتم اسفند ماه سال ۱۳۷۷ نخستین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور برگزار شد که در نتیجه آن ۱۸۵ هزار نفر از منتخبین مردم برای اداره امور شهرها و روستاها انتخاب شدند. از سال ۱۳۷۷ تا کنون شش دوره انتخابات شوراها برگزار شده است و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاها موظف می باشند تا در یک دوره چهار ساله وظایف خویش را در جهت قانون انجام دهند.

مطابق قانون شوراهای شهر و شوراهای روستاها دارای وظایف گوناگونی است که از مهم ترین وظایف شوراهای شهر میتوان انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد او، تصویب بودجه شهر قانونگذاری اشاره نمود. همینطور اعضای شورای اسلامی روستاها هم موظف به انتخاب دهیار، پیگیری طرح های عمرانی روستا و نظارت بر حسن اجرای تصمیم های شورای اسلامی روستا هستند. به باعث اصل یکصد و دوم قانون اساسی، شورایعالی استان ها که نمایندگان آن همگی منتخب مردم در شوراهای اسلامی شهرها و روستاها هستند گرد یکدیگر می آیند و در جهت انجام وظایف خود طرح هایی را تهیه کرده و به تناسب امر به دولت و مجلس عرضه می کنند و این طرح ها بعد از بررسی و طی مراحل مختلف تبدیل به قانون شده و به دستگاههای مربوطه ابلاغ می شود.بزرگ ترین شبکه اجتماعی که از دل مردم برخاسته شبکه شوراهاستپرویز سروری رئیس شورایعالی استان ها ضمن اشاره به روز ملی شوراها ضمن گرامی داشت روز ملی شوراها اظهار داشت: شاکله اصلی نظام مردم پایه جمهوری اسلامی ایران بر تبلور شوراها شکل گرفته و از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح، نمایندگان مردم تصمیم سازی و تصمیم گیری می کنند و بزرگ ترین شبکه اجتماعی که از دل مردم برخاسته شبکه شوراهاست.
رئیس شورایعالی استان ها اظهار نمود: به دنبال این هستیم شکلی را که تا امروز در شورایعالی استان ها وجود داشته تغییر دهیم چونکه شورایعالی استان ها بعنوان شورای فرادست نیازمند تحولی جدی است. سروری به تحول در شورایعالی استان ها اشاره نمود و اظهار داشت: این تحول از بالا تا پایین تر سطح شوراها باید شکل گیرد با این نگاه تشریفاتی که به شورایعالی استان ها وجود دارد نمی توان هدف قانون گذار را محقق کرد. سروری با اشاره به اینکه باید این نگاه را تغییر داد و رویکردها تغییر یابد تا عملکردهای کارا، مؤثر و در جهت حل معضلات مردم باشد، خاطرنشان کرد: معتقدیم همه هسته های شورایی در کشور در نخستین اقدام باید نظام مسائل، مشکلات و مطالبات مردم را احصا کنند و مبتنی بر اولویت بندی باید از راه شوراها کارنامه عرضه شود.
موضوعاتی مطالبه ملی است و مطالبات ملی را باید در دستور کار قرار دهیم
وی خاطرنشان کرد: نظام شورایی باید در درون خود گرفتار تغییر و تحول و جوشش و جنبش اجتماعی شود و بنابراین مشارکت دادن نظام شورایی یکی از اهداف اصلی است و با نگاه جمع سپاری و تلاش نماییم برای حل هر معضل کل نظام شورایی را مشارکت دهیم و بگونه ای حرکت نماییم تا از این استعداد عظیم استفاده حداکثری شود؛ موضوع هایی مطالبه ملی است و مطالبات ملی را باید در دستور کار قرار دهیم.شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از نعمت های جمهوری اسلامی هستندعلیرضا احمدی رئیس سابق شورایعالی استان ها در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به جایگاه شوراها در قرآن و روایات خاندان (علیهم السلام) اظهار نمود: در آیات قرآن و روایات درباره اهمیت شور و مشورت در جامعه اسلامی تاکید گردیده است و برای پیش برد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید از ظرفیت شوراها بعنوان یک مجلس محلی بهره ببریم.
وی با اشاره به اینکه تاکید حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری همواره بر این اساس است که اداره امور کشور باید توسط خود مردم صورت پذیرد اظهار داشت: انتخابات هایی که در کشور انجام می شود به معنای آن است که مردم خودشان مسئولیت اداره کشور را از خرد و کلان بر عهده گرفته اند و شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از نعمت های جمهوری اسلامی هستند. احمدی با تاکید بر این که حضور نخبگان در شوراهای اسلامی شهر و روستا منجر به پیشرفت می شود اظهار داشت: حضور نخبگان و عملکرد آنها منجر به توسعه یک شهر یا روستا می شود.
هرچه عملکرد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مثبت تر و نقش آفرینی بیشتری داشته باشند رونق و توسعه شهرها هم به مراتب بیشتر می شودرئیس سابق شورایعالی استان ها افزود: هرچه عملکرد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مثبت تر و نقش آفرینی بیشتری داشته باشند رونق و توسعه شهرها هم به مراتب بیشتر می شود. وی با اشاره به اینکه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا وظایف سنگینی را برعهده دارند خاطرنشان کرد: انتخاب شهردار، تصویب طرح ها و لوایح شهرداری و تصویب برنامه و بودجه شهر برعهده اعضای شوراهای اسلامی شهر است و بر همین مبنا رونق یک شهر به عملکرد اعضا وابسته است. وی با اشاره به اینکه قانون شوراها نیازمند اصلاحاتی است اظهار داشت: در قانون شوراها چیزی کم گذاشته نشده است اما نواقصی هم در آن وجود دارد که نیازمند اصلاح است.شورای شهر مردمی ترین نهاد استسید محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به شورای شهر اظهار نمود: شورای شهر مردمی ترین نهاد است و از اعضای آن دل مردم انتخاب می شوند. وی افزود: مردم می توانند هر اتفاقی که در شهر رخ می دهد را نظارت کنند چونکه تمامی اقدامات شهروندان و شورای شهر به یکدیگر گره خورده است و شورا در جهت هم افزایی با دستگاههای مختلف و در جهت خدمت رسانی بهتر به مردم فعالیت می کند.
شورای شهر حرف اول مباحث اجرایی را در پایتخت می زند و سکاندار اقدامات و فعالیتهایی است که در شهر رخ می دهدعضو شورای شهر تهران ضمن اشاره به عملکرد شورایاران اظهار داشت: هرچه تخصص در شوراها بیشتر باشد ثمره آن برای شهروندان بیشتر است.آقا میری خاطرنشان کرد: شورای شهر حرف اول مباحث اجرایی را در پایتخت می زند و سکاندار اقدامات و فعالیتهایی است که در شهر رخ می دهد.کارنامه شوراهای شهر تهران درخشان استمهدی عباسی عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره قوانین و تکالیف در ارتباط با شوراها اظهار داشت: نگاه قانون به شوراها این گونه است که مردم بتوانند در جزئی ترین موضوعات تصمیم گیری کنند. وی افزود: بخش اعظمی از قوانین که توسط شوراهای شهر به تصویب می رسند مورد نیاز مردم بوده اند و از نظر من دوره های مختلف شورای شهر تهران عملکرد و کارنامه خوبی را از خود به جای گذاشته اند. شوراها نقش پررنگ در اداره شهرها و روستاها و قوانینی که توسط اعضای شوراها به تصویب می رسد منجر به توسعه شهرها و رضایت شهروندان می شود به قول اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا وظیفه آنها حل مشکلات شهروندان و توسعه شهرها است و شهروندان هم برای انتخاب نمایندگان خود باید دقت نظر داشته باشند و از آنها مطالبه گری کنند.


منبع:

1401/02/08
13:55:56
5.0 / 5
191
تگهای خبر: آموزش , اجتماعی , بهداشت , خدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۵
خرید زندگی